Privacyverklaring

Privacyverklaring Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting 

Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting respecteert jouw recht op privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan 

Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting  wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. 

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting verwerkt.

​Privacyverklaring Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting

Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting respecteert jouw recht op privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan 

Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. 

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting verwerkt.

Verantwoordelijke
Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting verwerkt persoonsgegevens om diensten en producten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met je te kunnen communiceren. Om de evaluatie van onze dienstverlening en producten overzichtelijk te maken schakelen wij veelal een derde partij in. Jij maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Daarnaast kan je je aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting. 

Verwerkingsdoeleinden
Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van grafische en event gerelateerde diensten, waaronder de uitvoering hiervan;
 • Innen van declaraties;
 • Advisering en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatie activiteiten;
 • Werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die door je vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Contactinformatie zoals;
  • Naam
  • Functie
  • Telefoon- en faxnummer
  • KvK-nummer
  • BTW-nummer
  • Website
  • E-mailadres
  • Andere bedrijfsinformatie
 • Communicatie zoals brieven en e-mails met contactpersonen;
 • Inhoudelijke informatie die betrekking heeft op de diensten en producten die Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting je biedt en voor je uitvoert. 

Deze persoonsgegevens verwerkt Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting omdat deze door jou op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening / koop van producten zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag
Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van jou;
 • Gerechtvaardigd belang. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Denk hierbij aan waarneming van het bedrijf door een andere grafische ontwerper, het (laten) uitvoeren van deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met bestelling van producten naar een derde partij.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging
Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn
Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer van noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, beperking, correctie, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kan je sturen naar: Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting via j.w.staal.zaagman@gmail.com. Je ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangt van jouw verzoek een bericht van ons.​

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting aan jouw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Social media
Op de website van Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op social media netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Facebook of LinkedIn. Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze media is dus voor eigen risico. Voordat je van deze diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Cookies en statistieken
Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegeven zijn in beginsel anoniem en worden niet door Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting verkocht aan derden. 

Om het gebruiksgemak van de website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van deze website kan beperken.

 De website van Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruiksgemak en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van links en/of buttons, zoals onder “social media” is omschreven. Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Aanpassingen
Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Overig
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met Staal-Zaagman Consultancy Management, Mediation & Consulting via j.w.staal.zaagman@gmail.com. 

Deze privacyverklaring is op 1 april 2024 vastgesteld.

 

Samen aan de slag

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact© 2024 Staal-Zaagman | Privacyverklaring | Cookiebeleid | Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM