Mediation

Ben je verwikkeld in een conflict dat maar geen einde lijkt te vinden? Voel je je overweldigd door de stress en de emotionele belasting die hiermee gepaard gaat? Conflicten kunnen een zware tol eisen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Door middel van mediation help ik graag bij het vinden van een constructieve en duurzame oplossing voor het geschil. Of je nu te maken hebt met een familiegeschil, arbeidsconflict, zakelijk geschil of een ander soort conflict.

Constructieve en duurzame oplossingen

Als mediator vervul ik een neutrale, objectieve rol en help ik partijen inzicht te geven in elkaars perspectief, de belangen te inventariseren en te zoeken naar een oplossing die aan wederzijdse belangen voldoet. Mijn warme persoonlijkheid, gevoel voor humor en empathie maken me benaderbaar en toegankelijk, wat helpt om een sfeer van vertrouwen en openheid te creëren tijdens de mediation.

Mijn werkwijze

1.⁠ ⁠Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we (mediator en betrokken partijen) het conflict en de verwachtingen van de mediation. De mediator legt de spelregels en het proces uit.

2.⁠ ⁠Ondertekenen van de mediationovereenkomst

Als alle partijen akkoord gaan, wordt er een mediationovereenkomst getekend. Deze overeenkomst bevat de spelregels, zoals vertrouwelijkheid en vrijwilligheid.

3.⁠ ⁠Inventarisatie van het conflict

In deze fase krijgen alle partijen de kans om hun standpunten en belangen te delen. De mediator zorgt ervoor dat iedereen wordt gehoord en begrepen.

4.⁠ ⁠Onderhandelingen en oplossingsrichtingen

De mediator begeleidt de partijen bij het zoeken naar mogelijke oplossingen. Dit kan meerdere gesprekken in beslag nemen, afhankelijk van de complexiteit van het conflict.

5.⁠ ⁠Overeenstemming en vastlegging

Als de partijen tot een overeenstemming komen, wordt deze, wanneer dit gewenst is, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend.

6.⁠ ⁠Afronding

De mediator zorgt voor een goede afronding van het proces en bespreekt eventuele vervolgstappen, zoals de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Samen aan de slag

Neem contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact© 2024 Staal-Zaagman | Privacyverklaring | Cookiebeleid | Vormgeving en realisatie Reclamebureau RAM